Horse: WALK ON AIR        #1274   

FOX LEA FARM 2016

No. Class Show Rider Place Entries Points  
152 2'6 LOW WKG HTR O/F DECEMBER OPEN H/J RONNIE DEWITT 2 6 6.00
153 2'6 LOW WKG HTR O/F DECEMBER OPEN H/J RONNIE DEWITT 2 6 6.00
154 LOW WKG HTR U/S DECEMBER OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 8 10.00
Total Class Points 22.00
No: 152
Class: 2'6 LOW WKG HTR O/F
Show: DECEMBER OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 153
Class: 2'6 LOW WKG HTR O/F
Show: DECEMBER OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 154
Class: LOW WKG HTR U/S
Show: DECEMBER OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 8
Points: 10.00  
Total Class Points: 22.00
No: 46
Class: LOW CHILD/ADULT HTR 2'6 U/S
Show: APRIL OPEN H/J SHOW
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 7
Points: 12.00  
No: 44
Class: LOW CHILD/ADULT HTR 2'6 O/F
Show: APRIL OPEN H/J SHOW
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 8
Points: 30.00  
No: 45
Class: LOW CHILD/ADULT HTR 2'6 O/F
Show: APRIL OPEN H/J SHOW
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 7
Points: 18.00  
Total Class Points: 60.00
No. Class Show Rider Place Entries Points  
155 NON THOROUGHBRED HTR 2'6 2'9 O/F DECEMBER OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 2 10.00
156 NON THOROUGHBRED HTR 2'6 2'9 O/F DECEMBER OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 3 10.00
Total Class Points 20.00
No: 155
Class: NON THOROUGHBRED HTR 2'6 2'9 O/F
Show: DECEMBER OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 2
Points: 10.00  
No: 156
Class: NON THOROUGHBRED HTR 2'6 2'9 O/F
Show: DECEMBER OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
Total Class Points: 20.00
No. Class Show Rider Place Entries Points  
575 OVATION LOW HUNTER DERBY APRIL OPEN H/J SHOW RONNIE DEWITT 3 5 12.00
Total Class Points 12.00
No: 575
Class: OVATION LOW HUNTER DERBY
Show: APRIL OPEN H/J SHOW
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 5
Points: 12.00  
Total Class Points: 12.00

FOX LEA FARM 2015

No: 2152
Class: AD HUNTER U/S
Show: JANUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 54
Class: ADULT HTR 3' O/F (SWFHJA)
Show: JANUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 2151
Class: AD HUNTER O/F
Show: JANUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 53
Class: ADULT HTR 3' O/F (SWFHJA)
Show: JANUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 2150
Class: AD HUNTER O/F
Show: JANUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 55
Class: ADULT HTR 3' U/S (SWFHJA)
Show: JANUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 50
Class: CHILD/ADULT HTR 3' O/F (SWFHJA)
Show: FEBRUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 5
Points: 8.00  
No: 51
Class: CHILD/ADULT HTR 3' O/F (SWFHJA)
Show: FEBRUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 5
Points: 8.00  
No: 2152
Class: ADULT HTR U/S (SWFHJA)
Show: FEBRUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 5
Points: 8.00  
No: 2151
Class: ADULT HTR 3' U/S (SWFHJA)
Show: FEBRUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 5
Points: 8.00  
No: 2150
Class: ADULT HTR 3' U/S (SWFHJA)
Show: FEBRUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 5
Points: 8.00  
No: 52
Class: CHILD/ADULT HTR 3' U/S (SWFHJA)
Show: FEBRUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 4
Entries: 5
Points: 4.00  
Total Class Points: 72.00
No: 156
Class: NON THORO HTR 2'6 2'9 O/F
Show: JANUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 2
Points: 6.00  
No: 155
Class: NON THORO HTR 2'6 2'9 O/F
Show: JANUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 2
Points: 10.00  
No: 157
Class: NON THORO HTR 2'6 2'9 U/S
Show: JANUARY H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 2
Points: 6.00  
No: 155
Class: NON THOROUGHBRED HTR 2'6 2'9 O/F
Show: NOVEMBER H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 156
Class: NON THOROUGHBRED HTR 2'6 2'9 O/F
Show: NOVEMBER H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 157
Class: NON THOROUGHBRED HTR U/S
Show: NOVEMBER H/J OPEN
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
Total Class Points: 44.00

FOX LEA FARM 2014

No: 62
Class: 2'9 3' 3'3 OPEN HTR O/F
Show: FEBRUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 63
Class: 2'9 3' 3'3 OPEN HTR O/F
Show: FEBRUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 64
Class: 2'9 3' 3'3 OPEN HTR U/S
Show: FEBRUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 243
Class: 2'9 3' 3'3 HUNTER O/F
Show: FEBRUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 2
Points: 10.00  
No: 244
Class: 2'9 3' 3'3 HUNTER O/F
Show: FEBRUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 2
Points: 10.00  
No: 245
Class: 2'9 3' 3'3 HUNTER U/S
Show: FEBRUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 2
Points: 6.00  
No: 62
Class: 2'9 3' 3'3 OPEN HTR O/F
Show: MARCH OPEN H/J I
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 5
Entries: 6
Points: 1.00  
No: 63
Class: 2'9 3' 3'3 OPEN HTR O/F
Show: MARCH OPEN H/J I
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 4
Entries: 7
Points: 2.00  
No: 64
Class: 2'9 3' 3'3 OPEN HTR U/S
Show: APRIL OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 243
Class: 2'9 3' 3'3 HUNTER O/F
Show: APRIL OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 63
Class: 2'9 3' 3'3 OPEN HTR O/F
Show: APRIL OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 62
Class: 2'9 3' 3'3 OPEN HTR O/F
Show: APRIL OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 5
Points: 6.00  
No: 244
Class: 2'9 3' 3'3 HUNTER O/F
Show: APRIL OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 2
Points: 6.00  
No: 245
Class: 2'9 3' 3'3 HUNTER U/S
Show: APRIL OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 62
Class: 2'9 3' 3'3 OPEN HTR O/F
Show: SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 2
Points: 10.00  
Total Class Points: 93.00
No. Class Show Rider Place Entries Points  
2152 AD HUNTER U/S JANUARY OPEN H/J RONNIE DEWITT 2 5 6.00
2151 AD HUNTER O/F JANUARY OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 5 10.00
2150 AD HUNTER O/F JANUARY OPEN H/J RONNIE DEWITT 4 5 2.00
53 ADULT HUNTER 3' O/F JANUARY OPEN H/J RONNIE DEWITT 5 5 1.00
54 ADULT HUNTER 3' O/F JANUARY OPEN H/J RONNIE DEWITT 5 5 1.00
55 ADULT HUNTER 3' U/S JANUARY OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 5 10.00
1150 CHILD/ADULT HTR 3' O/F FEBRUARY OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 4 10.00
1151 CHILD/ADULT HTR 3' O/F FEBRUARY OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 3 10.00
1152 CHILD/ADULT HTR 3' U/S FEBRUARY OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 3 10.00
2151 AD/CH HUNTER O/F MARCH OPEN H/J I RONNIE DEWITT 1 2 10.00
50 CHILD/ADULT HTR 3' O/F MARCH OPEN H/J I RONNIE DEWITT 4 4 2.00
51 CHILD/ ADULT HTR 3' O/F MARCH OPEN H/J I RONNIE DEWITT 4 4 2.00
2150 AD/CH COMB HUNTER O/F MARCH OPEN H/J I RONNIE DEWITT 1 2 10.00
1150 CHILD/ADULT HTR 3' O/F APRIL OPEN H/J RONNIE DEWITT 2 3 6.00
1151 CHILD/ADULT HTR 3' O/F APRIL OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 3 10.00
1152 CHILD/ADULT HTR 3' U/S APRIL OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 3 10.00
2151 AD HUNTER O/F SUNDAY SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES RONNIE DEWITT 1 3 10.00
2152 AD HUNTER U/S SUNDAY SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES RONNIE DEWITT 2 3 6.00
53 ADULT/CHILD HTR O/F SAT SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES RONNIE DEWITT 1 5 10.00
54 ADULT/CHILD HTR O/F SAT SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES RONNIE DEWITT 3 5 4.00
55 ADULT/CHILD HTR U/S SAT SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES RONNIE DEWITT 5 5 1.00
2150 AD HUNTER O/F SUNDAY SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES RONNIE DEWITT 1 3 10.00
2150 AD/CH COMB HUNTER O/F NOVEMBER OPEN H/J RONNIE DEWITT 2 2 12.00
2152 AD/CH HUNTER U/S NOVEMBER OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 2 20.00
2151 AD/CH HUNTER O/F NOVEMBER OPEN H/J RONNIE DEWITT 1 2 20.00
Total Class Points 203.00
No: 2152
Class: AD HUNTER U/S
Show: JANUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 5
Points: 6.00  
No: 2151
Class: AD HUNTER O/F
Show: JANUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 5
Points: 10.00  
No: 2150
Class: AD HUNTER O/F
Show: JANUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 53
Class: ADULT HUNTER 3' O/F
Show: JANUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 54
Class: ADULT HUNTER 3' O/F
Show: JANUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 55
Class: ADULT HUNTER 3' U/S
Show: JANUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 5
Points: 10.00  
No: 1150
Class: CHILD/ADULT HTR 3' O/F
Show: FEBRUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 1151
Class: CHILD/ADULT HTR 3' O/F
Show: FEBRUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 1152
Class: CHILD/ADULT HTR 3' U/S
Show: FEBRUARY OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 2151
Class: AD/CH HUNTER O/F
Show: MARCH OPEN H/J I
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 2
Points: 10.00  
No: 50
Class: CHILD/ADULT HTR 3' O/F
Show: MARCH OPEN H/J I
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 51
Class: CHILD/ ADULT HTR 3' O/F
Show: MARCH OPEN H/J I
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 2150
Class: AD/CH COMB HUNTER O/F
Show: MARCH OPEN H/J I
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 2
Points: 10.00  
No: 1150
Class: CHILD/ADULT HTR 3' O/F
Show: APRIL OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 1151
Class: CHILD/ADULT HTR 3' O/F
Show: APRIL OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 1152
Class: CHILD/ADULT HTR 3' U/S
Show: APRIL OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 2151
Class: AD HUNTER O/F SUNDAY
Show: SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 2152
Class: AD HUNTER U/S SUNDAY
Show: SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 53
Class: ADULT/CHILD HTR O/F SAT
Show: SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 5
Points: 10.00  
No: 54
Class: ADULT/CHILD HTR O/F SAT
Show: SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 3
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 55
Class: ADULT/CHILD HTR U/S SAT
Show: SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 2150
Class: AD HUNTER O/F SUNDAY
Show: SUMMER BASH: C. FARRELL ENTERPRISES
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 2150
Class: AD/CH COMB HUNTER O/F
Show: NOVEMBER OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 2
Entries: 2
Points: 12.00  
No: 2152
Class: AD/CH HUNTER U/S
Show: NOVEMBER OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 2
Points: 20.00  
No: 2151
Class: AD/CH HUNTER O/F
Show: NOVEMBER OPEN H/J
Rider: RONNIE DEWITT
Place: 1
Entries: 2
Points: 20.00  
Total Class Points: 203.00

Provided by OrgPro


Top